Vill du göra något spännande med din trädgård eller få bort nivåskillnader? Då har vi lösningen på detta. En mur eller en stentrappa ramar in din trädgård, ger ett helhetsintryck och skapar nya möjligheter att utveckla din trädgård.


Trappor finns i många olika material och varianter. Betong eller stentrappa skall väljas med tanke på miljö och omgivning. En vacker skiffer eller granit trappa är en utsmyckning för din trädgård.


Gör din entré välkomnande och din trädgård till ett smycke. Finns i många olika material såsom granit, skiffer, sandsten, kalksten och betong. De går att använda var för sig eller i kombination.


För ditt  och husets välmående är det mycket viktigt att ha en väl fungerande dränering och fuktspärr. Vi jobbar mycket med iso-drän som både stoppar fukt och ger ett behagligare klimat i din källare. En välbehövlig investering som förlänger alla typer av husgrunder.

Vi gör även: 
Gräsmattor, planering, underhåll, belysning, snickeriarbeten, snöröjning, kantsten