Gör din entré välkomnande och din trädgård till ett smycke. Finns i många olika material såsom granit, skiffer, sandsten, kalksten och betong. De går att använda var för sig eller i kombination.